Bạn thích làm gì?

Điều gì làm cho giải thưởng Casino.org trở nên đặc biệt?

1
Chúng tôi tổ chức một cuộc bỏ phiếu công khai
Chúng tôi tổ chức một cuộc bỏ phiếu công khai để quyết định ai giành được mọi giải thưởng (có nghĩa là phiếu bầu của bạn luôn được tính - toàn bộ quá trình dành cho người chơi, bởi người chơi)
2
Chỉ những sòng bạc chúng tôi đã xem xét và phê duyệt mới có thể được đề cử
Chỉ những sòng bạc mà chúng tôi đã xem xét và phê duyệt mới có thể được đề cử (có nghĩa là các sòng bạc nghi vấn thậm chí mới có thể cố gắng tham gia vào các giải thưởng của chúng tôi)
3
Chúng tôi kiểm tra phản hồi
Chúng tôi kiểm tra phản hồi và nhấn phía sau mỗi người chiến thắng và phân tích lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng họ đã thắng (có nghĩa là chúng tôi đào sâu vào những gì người chơi và ngành công nghiệp coi là một sòng bạc chiến thắng)