vua bài online Điều khoản dịch vụ


Chào mừng bạn đến với Casino.org (trang web trên mạng).

Trang web được vận hành bởi CG Holdings Ltd (Công ty trực tuyến, công ty, chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi là một người khác).

Ngoài các Điều khoản dịch vụ này, chính sách bảo mật có thể được tìm thấy nơi đây (Chính sách bảo mật của người Viking) áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây). Chính sách bảo mật được kết hợp bằng cách tham khảo các điều khoản dịch vụ và tạo thành một phần không thể thiếu. Các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư sẽ được gọi chung là Thỏa thuận của Hồi giáo, trong đó tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn và chúng tôi cũng như điều chỉnh mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi.

Trong thỏa thuận, "bạn" hoặc "của bạn" hoặc "người dùng" hoặc người chơi trực tuyến có nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng trang web, dịch vụ hoặc phần mềm theo thỏa thuận.

Quan trọng: Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật trước khi bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập trang web hoặc, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của nó.

1. Chấp nhận và sửa đổi Thỏa thuận


Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản hoặc Điều kiện nào của Thỏa thuận, bạn nên ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận và bất kỳ thay đổi nào được thực hiện sẽ có hiệu lực 14 ngày sau khi được công bố trên Trang web hoặc sớm hơn nếu được yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy định hoặc chỉ thị hiện hành nào. Bạn đồng ý rằng quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web của bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn sau khoảng thời gian đó sẽ được coi là cấu thành bạn chấp nhận các sửa đổi được thực hiện cho Thỏa thuận.

Bạn vẫn là trách nhiệm của bạn để đảm bảo rằng bạn nhận thức được các điều khoản và điều kiện chính xác của thỏa thuận và chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư một cách thường xuyên.

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ việc bạn sử dụng Dịch vụ và/hoặc Trang web này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi và vì bất kỳ lý do nào có thể bao gồm nhưng không giới hạn trong việc vi phạm Thỏa thuận mà không cung cấp bất kỳ khoản bồi thường tài chính nào cho bạn.

2. Sử dụng trang web và dịch vụ


Trang web và các dịch vụ chỉ có thể được sử dụng bởi bạn nếu bạn trên 18 tuổi trở lên trong độ tuổi mà Trang web và Dịch vụ là hợp pháp theo luật pháp của bất kỳ khu vực tài phán nào áp dụng cho bạn ( "Tuổi hợp pháp").

Trang web và các tài liệu được kết hợp trong đó không được thiết kế để thu hút hoặc nhắm mục tiêu vào những người chưa đến tuổi hợp pháp.

Nếu bạn không ở độ tuổi hợp pháp, bạn phải ngừng sử dụng hoặc truy cập Trang web và Dịch vụ.

3. Các dịch vụ


Trang web cung cấp thông tin liên quan đến các trò chơi sòng bạc và ngành công nghiệp đánh bạc ( "Dịch vụ").

Trang web và các dịch vụ được cung cấp miễn phí và chỉ cho mục đích thông tin.

Công ty không vận hành bất kỳ sòng bạc hoặc trang web poker trực tuyến nào cũng như không chấp nhận bất kỳ cược hoặc đánh cược nào.

4. Quyền sở hữu trí tuệ


Công ty, các chi nhánh của công ty và người cấp phép (như áp dụng) sở hữu tất cả phần mềm, dữ liệu, tài liệu bằng văn bản và nội dung khác, đồ họa, biểu mẫu, tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh, hình ảnh, đồ họa, hình ảnh, thành phần chức năng, hoạt hình, video, âm nhạc, âm thanh, văn bản và bất kỳ khái niệm và tài liệu phần mềm nào và các tài liệu khác trên, trong hoặc được cung cấp thông qua trang web (gọi chung là trang web của trang web trực tuyến).

Bạn đồng ý không xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền hoặc bất kỳ thông báo độc quyền nào khác trên trang web hoặc nội dung trang web.

Ngoài ra, tên thương hiệu và bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và/hoặc tên thương mại nào khác được sử dụng trên trang web này (nhãn hiệu thương mại trên mạng) là các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và/hoặc tên thương mại của công ty, các chi nhánh hoặc người cấp phép của nó ( nếu có) và các thực thể này bảo lưu tất cả các quyền đối với các nhãn hiệu thương mại đó.

Nội dung trang web và nhãn hiệu được bảo vệ bởi bản quyền và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn thừa nhận rằng bằng cách sử dụng các dịch vụ hoặc bằng cách sử dụng hoặc truy cập Trang web, bạn không có quyền trong nhãn hiệu thương mại và nội dung trang web và bạn chỉ có thể sử dụng tương tự theo thỏa thuận hoàn toàn.

5. Nội dung người dùng


Chúng tôi có thể cho phép bạn truyền, tải lên, đăng, e-mail hoặc làm cho dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, hình ảnh, video, tin nhắn hoặc tài liệu khác có sẵn ("Nội dung người dùng") trên trang web, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các diễn đàn thảo luận trực tuyến và các cơ sở trò chuyện.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung người dùng đó và công ty và các chi nhánh của nó sẽ không chịu trách nhiệm với bạn đối với nội dung người dùng và bạn từ bỏ tất cả các khiếu nại chống lại chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi về vấn đề này.

Cung cấp nội dung người dùng mà bạn cấp cho công ty và các chi nhánh của nó, giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy bỏ, có thể chuyển nhượng, trên toàn thế giới để sử dụng, sao chép, thực hiện khai thác, phân phối, sao chép, hiển thị, sửa đổi, thêm vào, trừ, dịch, chỉnh sửa và tạo Hoạt động dựa trên nội dung người dùng hoặc bất kỳ phần nào trong bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn mục đích quảng cáo và quảng cáo) và trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông hiện đã biết hoặc sau đây đã nghĩ ra tất cả mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn. Bạn cũng đồng ý từ bỏ tất cả các quyền đạo đức cho nội dung người dùng.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng cả công ty và các chi nhánh của họ đều không bắt buộc phải giám sát hoặc xem xét nội dung người dùng.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi nội dung do người dùng tạo có thể được chỉnh sửa hoặc xóa bởi công ty và các chi nhánh của nó và bạn từ đây từ bỏ bất kỳ quyền nào bạn có thể có nếu nội dung người dùng bị thay đổi hoặc thay đổi.

Khi xuất bản hoặc gửi nội dung người dùng, bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà bạn gửi, có thể được đọc, thu thập hoặc sử dụng bởi khách truy cập hoặc người dùng khác của trang web và có thể được các bên thứ ba sử dụng để gửi tin nhắn không được yêu cầu. Công ty và các chi nhánh của mình không và sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn chọn để gửi trong Nội dung người dùng.

Bạn sẽ luôn lịch sự khi tương tác với những người dùng hoặc khách truy cập khác của trang web và bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hành vi nào có thể được chúng tôi hiểu là hung hăng, quấy rối, tấn công, phỉ báng, phỉ báng, thô tục, đáng ghét, khó chịu , phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, xúc phạm hoặc không phù hợp với người dùng khác.

Bạn đồng ý không tham gia hoặc hỗ trợ hoặc khuyến khích người khác tham gia truyền, tải lên, đăng hoặc cung cấp trên trang web, nội dung người dùng hoặc bất kỳ nội dung nào khác: (i) là hoặc khuyến khích hoạt động hoặc hành vi là bất hợp pháp , có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, hung dữ, phỉ báng, xúc phạm, thô tục, tục tĩu, khiêu dâm, phỉ báng, xâm lấn vào quyền riêng tư của người khác, đáng ghét, hoặc chủng tộc, dân tộc hay khác bị phản đối; (ii) bạn không có quyền được cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác; . đồng ý đăng cá nhân nhận dạng hoặc thông tin cá nhân khác về một người; (iv) Bạn đã được bồi thường hoặc cấp bất kỳ sự cân nhắc nào về bất kỳ bản chất nào của bất kỳ bên thứ ba nào; (v) chứa nội dung bị hạn chế hoặc ẩn; (vi) vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh, quy định hoặc thỏa thuận hiện hành nào; (vii) là không đúng sự thật, độc hại hoặc gây thiệt hại cho công ty, các chi nhánh hoặc trang web của nó; (viii) được thiết kế được thiết kế để can thiệp hoặc làm gián đoạn trang web; . và (x) quảng cáo, quảng bá hoặc liên quan đến bất kỳ thực thể hoặc trang web trực tuyến nào khác là đối thủ cạnh tranh của công ty, các chi nhánh hoặc trang web của công ty.

Bạn sẽ không trình bày sai hoặc đưa ra các tuyên bố sai về nguồn hoặc nguồn gốc của bất kỳ nội dung người dùng nào.

6. Các hoạt động bị cấm


Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web mà bạn đồng ý không cho phép người khác:

một. truy cập hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của người dùng hoặc khách truy cập khác của trang web vì bất kỳ lý do gì;

b. Sử dụng trang web, các dịch vụ, nội dung trang web liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;

c. Sao chép, phân phối lại, xuất bản, kỹ sư đảo ngược, phân hủy, tháo rời, sửa đổi, dịch hoặc thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để truy cập mã nguồn để tạo các tác phẩm phái sinh của mã nguồn, hoặc nếu không;

d. Để thu hoạch hoặc thu thập bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào thông qua Trang web hoặc sử dụng bất kỳ robot, nhện, cào hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, tự động hoặc cách khác, để truy cập trang web;

e. tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào về trang web hoặc dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào;

f. Phân phối bất kỳ virus mã độc, phần mềm gián điệp, trojans, giun, spybots, keylogger hoặc bất kỳ hình thức phần mềm độc hại, giọt, bom logic, các tệp ẩn, khóa, tính năng bảo vệ sao chép, tài liệu tham khảo số sê -ri CPU hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có ý định tương tự Trang web hoặc dịch vụ hoặc tải lên bất kỳ tệp tải lên nào được thiết kế để gây hại cho Trang web, Dịch vụ hoặc Người dùng hoặc Khách truy cập vào Trang web hoặc người dùng của Dịch vụ;

g. không sửa đổi, cho thuê, sao chép, phân phối, hiển thị, thực hiện, sao chép, xuất bản, giấy phép, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ nội dung trang web, nhãn hiệu hoặc nội dung người dùng nào;

h. cung cấp phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào thông qua mạng máy tính hoặc cách khác;

tôi. Không thực hiện bất kỳ hành động nào sẽ làm giảm hoặc gây hại cho công ty, các chi nhánh của nó hoặc các trang web thiện chí hoặc danh tiếng.

7. Các chủ trương và đại diện của bạn


Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web bạn đại diện, bảo đảm và khẳng định:

một. Bạn ở độ tuổi hợp pháp;

b. Bạn sẽ chỉ sử dụng trang web và dịch vụ cho các mục đích phi thương mại và trong khả năng cá nhân;

c. Bạn đã xác minh và xác định rằng việc sử dụng Dịch vụ và Trang web của bạn không vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quy định nào của bất kỳ khu vực tài phán nào áp dụng cho bạn và bạn sẽ không sử dụng trang web hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu và thông tin nào có trong đó liên quan đến bất kỳ bất hợp pháp nào hoạt động;

d. Bạn sẽ sử dụng Trang web và các dịch vụ hoàn toàn phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận, được sửa đổi theo thời gian;

e. Bạn sẽ không sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào có trên Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế nào (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc xuất nhập khẩu, xuất khẩu, bản quyền và luật thương hiệu);

f. không mạo danh bất kỳ cá nhân, người hoặc thực thể nào, ngoài chính bạn;

g. để từ bỏ bất kỳ quyền nào để tham gia vào một vụ kiện hoặc xét xử của bồi thẩm đoàn chống lại công ty hoặc các chi nhánh của nó trong bất kỳ khu vực tài phán nào có thể từ bỏ đó và đồng ý đệ trình các thủ tục tố tụng trong trường hợp xảy ra tranh chấp theo các điều khoản này Dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng trang web thay mặt cho một tổ chức, công ty hoặc tổ chức (gọi chung là một tổ chức đăng ký của người Hồi giáo để ràng buộc tổ chức đăng ký đó với thỏa thuận; (ii) đã đọc thỏa thuận; (iii) Hiểu các thỏa thuận này và (iv) đồng ý với các thỏa thuận này thay mặt cho tổ chức đăng ký đó.

8. Nội dung của bên thứ ba


Trang web này có thể chứa các siêu liên kết đến các trang web, dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc nội dung khác được vận hành bởi những người/thực thể khác ngoài chúng tôi (gọi chung nội dung của bên thứ ba). Các siêu liên kết như vậy được cung cấp để bạn chỉ tham khảo và thuận tiện. Bạn đồng ý không cho chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba. Một siêu liên kết từ trang web này đến nội dung của bên thứ ba không ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận nội dung của bên thứ ba như vậy. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác định mức độ mà bạn có thể sử dụng bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào và tự chịu rủi ro.

Chúng tôi không tán thành và chúng tôi cũng không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, các đại diện đối với bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở độ chính xác của thông tin, chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ có trong nội dung của bên thứ ba).

9. Dịch vụ chơi game


Trang web, nội dung trang web và dịch vụ chỉ cung cấp thông tin có sẵn cho mục đích giải trí và thông tin cá nhân của bạn.

Trang web, nội dung trang web có thể chứa các tham chiếu đến, liên kết đến hoặc quảng cáo nội dung của bên thứ ba liên quan đến các dịch vụ chơi game và đánh bạc trực tuyến (Dịch vụ chơi game trên mạng).

Các dịch vụ chơi game chỉ được chỉ đạo và được dự định sẽ được xem và sử dụng cho những người dùng hoặc khách truy cập vào trang web ở các khu vực pháp lý nơi việc sử dụng các dịch vụ chơi game là hợp pháp.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, bạn hiểu rằng các luật liên quan đến chơi game và cờ bạc trực tuyến khác nhau trên toàn thế giới, và đó là nghĩa vụ duy nhất của bạn là đảm bảo rằng bạn hoàn toàn tuân thủ bất kỳ luật, quy định hoặc chỉ thị nào, áp dụng cho quốc gia bạn đang ở Việc sử dụng trang web, dịch vụ và dịch vụ chơi game. Khả năng truy cập vào trang web không nhất thiết có nghĩa là trang web, dịch vụ, nội dung trang web, dịch vụ chơi game và/hoặc các hoạt động của bạn thông qua trang web, là hợp pháp theo luật, quy định hoặc chỉ thị áp dụng cho quốc gia bạn đang ở .

Bạn đồng ý và khẳng định liên quan đến quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ chơi game của bạn:

một. Bạn đang ở trong một khu vực tài phán, nơi rất hợp pháp khi sử dụng các dịch vụ chơi game mà bạn truy cập;

b. Bạn không dưới 18 tuổi hoặc tuổi của sự đồng ý hợp pháp để tham gia hoặc sử dụng các dịch vụ chơi game;

c. Bạn đã đánh giá các luật, quy định và chỉ thị liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ chơi game và việc sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ chơi game của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc chỉ thị hiện hành nào;

d. Việc bạn sử dụng thông tin có sẵn trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ có thể dẫn đến việc mất bất kỳ khoản tiền nào bạn nên chọn đánh bạc hoặc đánh cược trên các dịch vụ chơi game;

e. Bạn sẽ xác minh bất kỳ yêu cầu nào được áp dụng bởi các dịch vụ chơi game để sử dụng, như có thể được sửa đổi theo thời gian;

f. Bạn hoàn toàn nhận thức được rằng có nguy cơ mất tiền khi chơi game và đánh bạc bằng các dịch vụ chơi game và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào như vậy; và

g. Việc bạn sử dụng các dịch vụ chơi game là tùy chọn, quyết định và rủi ro duy nhất của bạn. Liên quan đến tổn thất cờ bạc của bạn, bạn sẽ không có yêu cầu gì đối với công ty, các chi nhánh, người cấp phép hoặc giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên tương ứng của họ.

Trang web không cung cấp bất kỳ lời khuyên nào về tính hợp pháp của cờ bạc trực tuyến hoặc ngoại tuyến và trách nhiệm duy nhất của bạn là hiểu luật đánh bạc áp dụng cho bạn trong phạm vi quyền hạn của bạn và tuân thủ điều tương tự.

Mặc dù chúng tôi cung cấp thông tin liên quan đến chơi game và đánh bạc, chúng tôi không khuyến khích bạn tham gia chơi game hoặc cờ bạc (hoặc cá cược). Cho dù bạn chọn trò chơi hay đánh bạc là lựa chọn cá nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tham gia vào các hoạt động đánh bạc hoặc chơi game như vậy, vui lòng đọc chính sách đánh bạc có trách nhiệm của chúng tôi nơi đây.

10. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm


Quyền truy cập và sử dụng trang web của bạn, các dịch vụ và tất cả các tài liệu trên trang web hoặc có sẵn thông qua các dịch vụ là tùy chọn, quyết định và rủi ro duy nhất của bạn.

Trang web, các dịch vụ và tất cả các tài liệu trên trang web hoặc có sẵn thông qua các dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "như là". Công ty, các chi nhánh của mình và người cấp phép của họ từ chối liên quan đến Trang web, Dịch vụ và tất cả các tài liệu trên Trang web hoặc có sẵn thông qua các dịch vụ tất cả các điều kiện, đại diện và bảo hành ngụ ý (cho dù theo luật pháp, quy định hay không) bao gồm, bao gồm, bao gồm, bao gồm Không giới hạn, bất kỳ bảo hành ngụ ý hoặc điều kiện thương mại, thể lực cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, chất lượng thỏa đáng, không can thiệp, chính xác của Trang web hoặc Dịch vụ, hoặc vi phạm luật pháp và quy định hiện hành.

Công ty không đảm bảo rằng trang web, dịch vụ và tất cả các tài liệu trên trang web hoặc được cung cấp thông qua các dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa hoặc chúng miễn phí Của virus phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại hoặc lỗi.

11. Giới hạn trách nhiệm pháp lý


Công ty, các chi nhánh và người cấp phép của họ sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong hợp đồng, tra tấn, sơ suất, hoặc nếu không, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối với bạn, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, sử dụng hoặc truy cập trang web hoặc các dịch vụ, cho dù trực tiếp hay gián tiếp, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại cho việc mất doanh nghiệp, mất lợi nhuận (bao gồm cả việc mất hoặc không nhận được tiền thắng được dự đoán), gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh hoặc bất kỳ Sự mất mát hoặc hậu quả khác (ngay cả khi chúng tôi đã được bạn thông báo về khả năng mất mát hoặc thiệt hại đó).

Công ty, các chi nhánh và người cấp phép của mình sẽ không chịu trách nhiệm trong hợp đồng, tra tấn hoặc nếu không, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc bằng bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng, của bất kỳ liên kết nào có trên trang web cũng như không chịu trách nhiệm cho nội dung Trên bất kỳ trang web internet được liên kết từ trang web.

Bạn xác nhận rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sửa đổi nào đối với việc đình chỉ hoặc ngừng hoạt động của Trang web hoặc Dịch vụ.

12. Bồi thường


Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc bằng cách sử dụng các dịch vụ, bạn đồng ý bồi thường đầy đủ, bảo vệ và giữ chúng tôi, và các sĩ quan, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cấp phép, nhà cung cấp của chúng tôi từ và chống lại và tất cả các khiếu nại, nợ phải trả, thủ tục tố tụng, thiệt hại, tổn thất, nợ phải trả, chi phí phạt và chi phí của bất kỳ loại nào bao gồm nhưng không giới hạn trong các khoản phí pháp lý, phát sinh hoặc phát sinh do: (i) Hợp đồng; (ii) quyền truy cập và sử dụng trang web của bạn hoặc các dịch vụ (hoặc bất kỳ ai khác sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn); (iii) bạn vi phạm bất kỳ luật nào; (iv) sơ suất của bạn; (v) hành vi sai trái cố ý của bạn (gọi chung là các khiếu nại của người Hồi giáo).

Bạn đồng ý: (i) để thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ khiếu nại nào; (ii) không giải quyết bất kỳ yêu cầu nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi; .

Bạn sẽ có quyền sử dụng tư vấn riêng của bất kỳ khiếu nại nào và tham gia vào việc bào chữa.

Trong trường hợp các bên được bồi thường (nếu có) không thông báo cho bạn rằng chúng tôi chọn để thực hiện bảo vệ yêu cầu quyền cho rằng, với chi phí và chi phí duy nhất của họ, việc bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào bất cứ lúc nào trước khi giải quyết hoặc quyết định cuối cùng.

13. Thông báo vi phạm bản quyền


Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng và khách truy cập trang web và người dùng dịch vụ làm điều tương tự. Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung người dùng nào trên trang web vi phạm bản quyền hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, bạn nên thông báo cho đại lý bản quyền của công ty bằng cách cung cấp thông tin sau:

một. Tên của bạn và tên của công ty hoặc tổ chức đăng ký của bạn, nếu có;

b. Thông tin liên hệ của bạn phải bao gồm địa chỉ email đầy đủ, địa chỉ vật lý và số điện thoại của bạn;

c. Xác định tài liệu trên trang web có thể là một hành vi xâm phạm với đủ chi tiết để chúng tôi có thể định vị nó trên trang web. Bạn nên bao gồm URL chỉ vào nội dung vi phạm bản quyền bị cáo buộc bao gồm hoặc mô tả chi tiết về nơi tìm thấy nội dung vi phạm bản quyền bị cáo buộc;

d. Một chữ ký vật lý hoặc điện tử của một người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu của một quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm;

e. Một tuyên bố rằng bên phàn nàn có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tài liệu theo cách phàn nàn không được ủy quyền bởi chủ sở hữu bản quyền, đại lý của nó hoặc luật pháp; và

f. Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và dưới hình phạt khai man, rằng bên phàn nàn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu của một quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Đại lý bản quyền của chúng tôi có thể đạt được thông tin liên hệ sau: sòng bạ[email protected]

14. Chấm dứt Thỏa thuận


Chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận cũng như chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và Dịch vụ ngay lập tức mà không cần thông báo cho bạn (và không có bất kỳ khoản bồi thường tài chính nào cho bạn):

một. Nếu vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi quyết định ngừng cung cấp dịch vụ hoặc trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó, nói chung hoặc cụ thể cho bạn;

b. Nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận;

c. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ hoặc trang web theo bất kỳ cách nào không đúng hoặc vi phạm tinh thần của thỏa thuận; hoặc

d. Đối với bất kỳ căn cứ hợp lý khác, chúng tôi thấy phù hợp.

15. Luật điều chỉnh và trọng tài


Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý rằng Thỏa thuận và việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ sẽ được điều chỉnh độc quyền bởi luật pháp của Anh và xứ Wales, mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.

Trong trường hợp có bất kỳ tranh cãi, yêu cầu hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận, việc bạn sử dụng trang web hoặc dịch vụ , cố gắng để đạt được một giải pháp thỏa đáng. Trong trường hợp các bên không giải quyết hoặc giải quyết tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi bắt đầu bất kỳ cuộc tham vấn hoặc đàm phán nào như vậy, sau đó được thông báo bởi bất kỳ bên nào khác, bất kỳ tranh chấp chưa được giải quyết nào, bao gồm nhưng không giới hạn Liên quan đến sự tồn tại của thỏa thuận, tính hợp lệ hoặc chấm dứt, sẽ được đề cập và cuối cùng được giải quyết bằng cách ràng buộc trọng tài thuộc Tòa án Trọng tài Quốc tế Luân Đôn ("LCIA" ) Các quy tắc (Trọng tài Trọng tài), mà các quy tắc được coi là được kết hợp bằng cách tham chiếu vào điều khoản này. Nó được đồng ý rằng:

một. Số lượng trọng tài sẽ là một;

b. Ghế, hoặc nơi pháp lý của trọng tài sẽ London, Vương quốc Anh. Ngôn ngữ được sử dụng trong thủ tục tố tụng trọng tài sẽ là tiếng Anh;

c. Cơ quan bổ nhiệm cho các mục đích của các quy tắc sẽ là Tòa án Trọng tài Quốc tế Luân Đôn;

d. ghế, hoặc nơi hợp pháp, của trọng tài sẽ là London;

e. Ngôn ngữ được sử dụng trong trọng tài sẽ là tiếng Anh; và

f. Luật cai trị của thỏa thuận trọng tài này sẽ là luật thực chất của Anh và xứ Wales.

16. Bảo mật


Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc bằng cách sử dụng các dịch vụ, bạn đồng ý rằng, ngoại trừ theo chỉ dẫn của chúng tôi, bạn sẽ giữ bí mật nghiêm ngặt và sẽ không tiết lộ, trong thời hạn của thỏa thuận hoặc bất kỳ thời gian nào sau đó, sự tồn tại của bất kỳ tranh chấp hoặc đối tượng của bất kỳ tranh chấp nào khác ngoài LCIA liên quan đến việc giải quyết tranh chấp, bất kỳ hoặc tất cả thông tin được tiết lộ tại trọng tài hoặc kết quả của trọng tài hoặc khai thác trực tiếp hoặc gián tiếp, thông tin bí mật cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc giải quyết tranh chấp một cách tự tin nghiêm ngặt, cho người tham gia vào trọng tài hoặc để có hiệu lực đối với kết quả của trọng tài.

Mặc dù đã nói ở trên, bạn sẽ có quyền tiết lộ thông tin bí mật đó nếu luật pháp yêu cầu với điều kiện là bạn đã thông báo kịp thời cho chúng tôi, tham khảo ý kiến ??của chúng tôi và hợp tác với chúng tôi trong bất kỳ nỗ lực nào để chống lại hoặc thu hẹp tiết lộ đó hoặc để có được một đơn đặt hàng hoặc sự đảm bảo khác Thông tin bí mật sẽ được xử lý bí mật.

17. Toàn bộ thỏa thuận


Thỏa thuận chứa toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, phần mềm và dịch vụ và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận trước đó giữa chúng tôi và bạn liên quan đến cùng. Bạn xác nhận rằng, đồng ý chấp nhận thỏa thuận, bạn đã không dựa vào bất kỳ bảo hành hoặc đại diện nào tiết kiệm trong trường hợp tương tự đã được công ty đưa ra một đại diện trong thỏa thuận.

18. Khả năng nghiêm trọng


Trong phạm vi được pháp luật cho phép, tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ bị nghiêm trọng và không có điều khoản nào bị ảnh hưởng bởi sự vô hiệu của bất kỳ điều khoản nào khác.

19. Tác hại không thể khắc phục


Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào có thể gây ra tác hại không thể khắc phục đối với chúng tôi. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào khác mà chúng tôi có thể có và mặc dù có bất cứ điều gì ngược lại trong Thỏa thuận này, bạn đã thừa nhận và đồng ý rằng các thiệt hại sẽ không phải là một biện pháp khắc phục đầy đủ cho bất kỳ vi phạm nào của bạn về các điều khoản của Thỏa thuận này và chúng tôi sẽ được hưởng các biện pháp khắc phục lệnh cấm, hiệu suất cụ thể và cứu trợ công bằng khác đối với bất kỳ vi phạm thực tế hoặc vi phạm thực tế của Thỏa thuận này và không có bằng chứng nào về các thiệt hại đặc biệt cần thiết cho việc thực thi Thỏa thuận này.

20. Quy định sống sót


Bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này rõ ràng hoặc theo bản chất của chúng được yêu cầu để tồn tại hoặc hết hạn thỏa thuận này để đạt được mục đích của họ sẽ tồn tại cho đến khi họ không còn cần thiết để họ tồn tại để đạt được mục đích đó. Mà không xúc phạm đến tính tổng quát của các phần 4, 6, 7 và 10-22 (bao gồm) của tài liệu này sẽ tồn tại chấm dứt Thỏa thuận này.

21. Miễn trừ


Không có sự từ bỏ nào của chúng tôi về bất kỳ Điều khoản nào của Thỏa thuận sẽ được hiểu là sự từ bỏ bất kỳ vi phạm trước hoặc thành công nào của bất kỳ Điều khoản nào của Thỏa thuận.

22. Bên thứ ba


Trừ khi có quy định rõ ràng khác, không có gì trong Thỏa thuận này sẽ tạo hoặc trao bất kỳ quyền hoặc bất kỳ lợi ích nào khác cho bên thứ ba. Không có gì trong Thỏa thuận sẽ được hiểu là tạo ra bất kỳ cơ quan, quan hệ đối tác, sắp xếp ủy thác, mối quan hệ ủy thác hoặc bất kỳ hình thức doanh nghiệp chung nào khác giữa bạn và chúng tôi.

Không có gì trong Thỏa thuận sẽ được hiểu là tạo ra bất kỳ cơ quan, quan hệ đối tác, sắp xếp ủy thác, mối quan hệ ủy thác hoặc bất kỳ hình thức doanh nghiệp chung nào khác giữa bạn và chúng tôi.

23. Chuyển nhượng


Chúng tôi có quyền chuyển nhượng, chỉ định, cấp phép cấp phép hoặc cam kết thỏa thuận, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý của bạn: (i) cho bất kỳ thực thể nào trong cùng một nhóm công ty với công ty, hoặc (ii) trong trường hợp sáp nhập , Bán tài sản hoặc giao dịch công ty tương tự khác mà Công ty có thể tham gia. Bạn không được chuyển nhượng, chỉ định, cấp phép hoặc cam kết theo bất kỳ cách nào bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo Thỏa thuận.

24.1 Casino.org Cuộc thi 2021


Đủ điều kiện: Cuộc thi này dành cho cư dân của các quốc gia được phép (và/hoặc tiểu bang) chỉ từ 18 tuổi trở lên, không bao gồm nhân viên của bất kỳ thực thể nào sở hữu hoặc vận hành sòng bạc.org ("Người quảng bá"), gia đình của họ, hoặc đại lý, doanh nghiệp hoặc bất kỳ ai khác kết nối chuyên nghiệp với cuộc thi này.

Việc tham gia vào cuộc thi này có thể là bất hợp pháp theo luật pháp của một số khu vực pháp lý nhất định và nhà điều hành trang web không có đại diện và không chịu trách nhiệm liên quan đến tính hợp pháp của người dùng và bảo lưu quyền của mình Cá nhân và rút bất kỳ giải thưởng nào nếu nó cho rằng, theo quyết định tuyệt đối của nó, cần phải làm như vậy. Mỗi người dùng phải tự thỏa mãn về tính hợp pháp của việc tham gia và tham gia vào cuộc thi và trách nhiệm duy nhất của cá nhân người dùng trong việc kiểm tra tất cả các luật địa phương có thể áp dụng cho mục nhập và tham gia của họ vào đối thủ.

Thời gian cạnh tranh: Lối vào mở từ ngày 5 tháng 2 năm 2021. Xin lưu ý rằng T & C hiện tại cũng áp dụng cho các chương trình khuyến mãi cạnh tranh trước đó trong giai đoạn tháng 3 đến tháng 11 năm 2020.

Không cần mua hàng: Mục nhập chỉ được thực hiện trực tuyến thông qua trang web sòng bạc, truy cập Internet là bắt buộc.

Nhập: Để tham gia trận hòa giải thưởng chính, hãy chơi bất kỳ trò chơi nào miễn phí để chơi trên phần thành viên của trang web (bao gồm Fortune Spin, Wheel of Wonder, Lucky Match và Snake Nỗi nhớ) hoặc thực hiện một hoạt động khác được liệt kê trong khu vực cạnh tranh. Để giành được tiền thưởng và các ưu đãi độc quyền của Spins, Play Wheel of Wonder và Fortune Spin. Các mục nhập chỉ có thể đạt được bằng cách hoàn thành các hoạt động này thông qua phần thành viên.

Giải thưởng cạnh tranh: Các giải thưởng cạnh tranh như sau:

Vẽ giải thưởng - Người chiến thắng sẽ được rút ra mỗi tháng và liên hệ qua email:

1x $ 500 Amazon Voucher chúng tôi

1x $ 200 Amazon Voucher chúng tôi

3x $ 100 Amazon Voucher chúng tôi

Giải thưởng tức thì- Phần thưởng và các vòng quay miễn phí Các ưu đãi độc quyền có sẵn để giành chiến thắng ngay lập tức (GEO được phép nhận tiền thưởng và ưu đãi Spins miễn phí: UK/US/CA/ZA/AU/NZ)

Các giải thưởng là không thể chuyển đổi và không thể trao đổi.

Trong trường hợp hoàn cảnh không lường trước được, người quảng bá có quyền thay thế các giải thưởng cho một giải pháp thay thế có giá trị bằng hoặc lớn hơn.

Nhập cảnh được giới hạn trong một cơ sở cho mỗi người. Bất kỳ mục trùng lặp, bên thứ 3 hoặc các mục có kịch bản có thể dẫn đến đình chỉ hoặc không đủ tiêu chuẩn.

Khi chứng từ Amazon US được phát hành qua email cho mỗi người chiến thắng, Sòng bạc.org Sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào Amazon US sẽ áp dụng cho mỗi tài khoản của người dùng. Đối với bất kỳ thay đổi hoặc giới hạn nào trên tài khoản Amazon US của bạn, bạn có trách nhiệm liên hệ với Amazon US và Sòng bạc.org không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp giữa các bên liên quan.

Lựa chọn người chiến thắng: Những người tham gia chơi/hoàn thành các trò chơi hoặc thực hiện các hành động khác như được đề cập ở trên có thể được đưa vào một trận hòa ngẫu nhiên để chọn người chiến thắng các giải thưởng thi đấu. Những người tham gia khác chơi/hoàn thành các trò chơi hoặc thực hiện các hành động khác như được đề cập ở trên có thể giành được giải thưởng tức thì.

Thông báo người chiến thắng: Người chiến thắng sẽ được liên lạc trong vòng 28 ngày kể từ ngày rút thăm và người chiến thắng sẽ được yêu cầu trả lời để chấp nhận giải thưởng và cung cấp chi tiết trong vòng 3 ngày kể từ ngày liên hệ ban đầu. Người quảng bá sẽ thực hiện tất cả các nỗ lực hợp lý để liên hệ với người chiến thắng qua email. Nếu người chiến thắng không thể được liên lạc hoặc không có sẵn, người quảng bá có quyền cung cấp giải thưởng cho người đăng ký đủ điều kiện tiếp theo được chọn ngẫu nhiên từ trận hòa.

Giải thưởng: Để cho phép phân phối các giải thưởng, người đăng ký có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email, địa điểm và độ tuổi. Các giải thưởng được dự định sẽ được gửi dưới dạng email, trong phạm vi áp dụng.

Xác minh: Người quảng bá có quyền xác minh tính đủ điều kiện của những người tham gia bao gồm cả tuổi. Người quảng bá có thể yêu cầu thông tin như vậy vì nó xem xét hợp lý cần thiết cho mục đích này và một giải thưởng có thể được giữ lại trừ khi và cho đến khi người quảng bá hài lòng với việc xác minh.

Không đủ tiêu chuẩn: Người quảng bá có quyền loại bỏ bất kỳ người đăng ký nào mà họ tin rằng đang cố gắng lừa đảo, gian lận hoặc thỏa hiệp hệ thống bằng các phương tiện kỹ thuật (ví dụ: kịch bản hoặc tự động hóa) hoặc phương tiện thủ công (ví dụ: tạo nhiều tài khoản cho mỗi người đăng ký).

Không có trách nhiệm nào được chấp nhận cho các mục bị mất, bị hư hỏng hoặc bị trì hoãn hoặc do bất kỳ mạng, phần cứng máy tính hoặc phần mềm nào không thành công. Bằng chứng gửi câu trả lời sẽ không được chấp nhận làm bằng chứng tham gia vào cuộc thi.

Bảo vệ dữ liệu: Những người tham gia đồng ý rằng, bằng cách tham gia vào cuộc thi này, dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập và xử lý bởi người quảng bá và được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu tương ứng của nhà quảng bá và được sử dụng để quản lý mối quan hệ liên tục của nó với người tham gia và liên quan đến việc quảng bá. Những người đăng ký cũng có thể nhận được thông tin liên lạc tiếp thị qua email nếu họ đã chọn nhận chúng và có thể hủy đăng ký các email này bất cứ lúc nào. Xem Chính sách bảo mật sòng bạc https://www.casino.org/privacy-policy/ Dữ liệu cá nhân cũng có thể được thu thập và lưu trữ bởi các đối tác kinh doanh của chúng tôi liên quan đến việc cung cấp các trò chơi và hoạt động cạnh tranh sòng bạc.

Cư dân có trách nhiệm hiểu luật áp dụng cho bạn ở quốc gia, tiểu bang, thành phố và/hoặc thị trấn có liên quan của bạn và tuân thủ cùng liên quan đến việc tham gia cuộc thi này.

Người quảng bá, các đại lý hoặc nhà phân phối của nó sẽ không, trong mọi trường hợp phải chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm bồi thường cho người chiến thắng hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại, thương tích cá nhân hoặc tử vong nào phải chịu đựng trong bất kỳ giải thưởng. Không có gì sẽ loại trừ trách nhiệm của người quảng bá đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của nó.

Nếu vì bất kỳ lý do gì, cuộc thi không có khả năng chạy theo kế hoạch vì lý do bao gồm nhưng không giới hạn trong việc giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, thất bại kỹ thuật hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài việc kiểm soát người quảng bá tham nhũng hoặc ảnh hưởng đến chính quyền, an ninh, công bằng, Tính toàn vẹn hoặc hành vi đúng đắn của cuộc thi này, người quảng bá có quyền (tuân theo bất kỳ hướng dẫn bằng văn bản nào được đưa ra theo luật hiện hành) để loại bỏ bất kỳ cá nhân nào làm giảm quy trình nhập cảnh và chấm dứt, sửa đổi hoặc đình chỉ cạnh tranh.

Nếu một hành động, thiếu sót, sự kiện hoặc hoàn cảnh xảy ra nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của người quảng bá và ngăn chặn người quảng bá tuân thủ các điều khoản và điều kiện này, người quảng bá sẽ không chịu trách nhiệm cho việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ của mình.

Công khai: Nếu bạn là người chiến thắng trong cuộc thi, bạn đồng ý rằng người quảng bá có thể sử dụng tên, hình ảnh, thị trấn và/hoặc quận của bạn để công bố người chiến thắng trong cuộc thi này và cho bất kỳ mục đích quảng cáo hợp lý và liên quan nào khác. Những người chiến thắng cũng có thể được yêu cầu tham gia vào bất kỳ sự công khai hợp lý nào phát sinh từ cuộc thi. Bằng cách tham gia vào cuộc thi, bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào do bạn cung cấp với mục cạnh tranh có thể được tổ chức và chỉ được sử dụng bởi người quảng bá hoặc các đại lý và nhà cung cấp của nó để quản lý đối thủ cạnh tranh.

Bằng cách tham gia cuộc thi này, tất cả những người tham gia sẽ được coi là đã được chấp nhận và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Tất cả các mục cạnh tranh và bất kỳ tài liệu đi kèm nào được gửi cho người quảng bá sẽ trở thành tài sản của người quảng bá khi nhận.

Các quyết định của nhà quảng bá là cuối cùng và ràng buộc trong tất cả các vấn đề liên quan đến đối thủ này và không có thư từ nào được đưa vào. Nếu có bất kỳ lý do nào để tin rằng đã có một sự vi phạm các điều khoản và điều kiện này, thì người quảng bá có thể, theo quyết định riêng của mình, có quyền loại trừ bạn tham gia vào cuộc thi. Người quảng bá có quyền giữ, vô hiệu, đình chỉ, hủy bỏ hoặc sửa đổi cuộc thi khi cần thiết để làm điều đó.

Các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi này sẽ được giải thích và áp dụng trên cơ sở luật pháp Anh và các tòa án của Anh và xứ Wales sẽ có thẩm quyền độc quyền

Người quảng bá: sòng bạc.org

25. Giải thích thêm về Ticker Winnings


Tiền thắng đã được tính toán bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử từ những người chơi đã được trang web này giới thiệu trực tiếp từ năm 1995. Đây không phải là nguồn cấp dữ liệu trực tiếp mà là tính toán thống kê dựa trên 18 năm dữ liệu từ các sòng bạc được đề xuất hàng đầu của chúng tôi. Con số được tính toán bằng cách sử dụng mỗi người chơi chiến thắng được đặt bởi người chơi và không tính đến tổn thất. Hãy nhớ luôn luôn đánh bạc có trách nhiệm.

Điều khoản dịch vụ: